بخش دوم: دروغنامه خاطرات مزدوری نورالدین کیانوری

 

بخش دوم: دروغنامه خاطرات مزدوری نورالدین کیانوری

 

خاطرات کیانوری، بسیار به ادامه جلسات پرسش و پاسخ های دفتر حزب در سال های نخست انقلاب شبیه است،نه فقط پاسخ ها تماما لفاظی و سخن سرایی بی سر و ته و بی استناد است،بل که حیرت انگیزتر این که سئوالات نیز دست کمی از سئوالات تنظیم شده در دفتر حزب در همان سال ها ندارد. سئوالات صفحه 95 (درباره حزب ایران) ، صفحه 129 (درباره ارتش شاه) ، صفحه 129 (درباره فرقه دموکرات) ، صفحه 136 (درباره اللهیار و جهانشاه صالح) ، صفحه 152 (درباره لنکرانی ها) ، صفحه 154 (درباره انشعابیون و خسرو روزبه) ، صفحه 154 (درباره محمد مسعود) ، صفحه 161 (درباره سروژ استپانیان) ، صفحه 169 (درباره خلیل ملکی و آرمان هایش) ، صفحه 176 (درباره انشعابیون) ، صفحه 206 (درباره حرف های کشاورز) ، صفحه 215 (درباره هموار شدن راه صعود مصدق به وسیله آمریکاییان) ، صفحه 219 (نقل قول از جودت در تایید حرف های کیانوری) ، صفحه 230 (تحلیل ماجرای 23 تیر) ، صفحه 286 (مسئولیت دکتر مصدق و نظامیان جبهه ملی درباره کودتا) ، صفحه 403 (نیتجه گیری درباره مخالفان کیانوری) ، صفحه 404 (اظهار نظر درباره اسکندری) ، صفحه 410 (اظهار نظر درباره امینی) ، صفحه 416 (درباره تجدید حیات جبهه ملی) ، صفحه 423 (درباره فراماسون بودن پدر الهیار صالح) ، صفحه 461 (درباره پیدایش جریان های چریکی) ، صفحه 474 (درباره سازمان نوید) و صفحات 558 و 556 (درباره بابک امیر خسروی) و نمونه های بسیار دیگر از این دست، را نمی توان سئوال به حساب آورد، راهنمایی پاسخ دهنده و در واقع بلی است که سئوال کننده می دهد و آقای کیانوری دو دستی می قاپد و به آنها می چسبد.
چه سیمای حقیری دارد کیانوری در خاطرات! او را به سوی چهره هایی می رانند، تا دستشان را بلیسد یا پایشان را بگیرد.
کتاب خاطرات از نظر فنی نه به صورت یک دیالوگ افلاطونی برای روشن شدن حقیقت، بل غالبا بدین گونه است که پرسش کننده عقیده اش را درباره اشخاص و علل رویدادها بیان می کند و کیانوری در تایید و یا رد نظر پرسش کننده حرف هایش را می زند. گاه این سئوال و جواب ها به مغازله شبیه تر می شود: 

«- در واقع این تصمیم رادمنش و اسکندری دال بر شرکت شما در این حوزه ساده به منظور تحقیر  شما بود؟
کیانوری: درست به همین شکل بود ...» (ص 404 )  

گذشته از این ویراستار کتاب به جز یک مورد ( ص 551 ) فقط مراجعی را در پاورقی آورده که تایید سخنان کیانوری باشد، گویا هرگز و هیچ کجا در رد نوشته های کیانوری مطلبی نیامده و اگر آمده ویراستار تعهدی در ذکر آن ها نداشته است.
کتاب خاطرات کیانوری از این نظر به تلاشی برای تجدید حیات و اعاده حیثیت به او نزدیک تر شده است. کتاب به کیانوری فرصت می دهد تا علی رغم سیاه کاری هایش، در پایان عمر ژست یک «مومن تا آخرین نفس» را به خود بگیرد و برای کسانی امکان چنین رجزخوانی هایی را فراهم آورد: 

«خاطرات دکتر نورالدین کیانوری، پاسخ به تاریخ واقعی است. او درس خوانده ترین، جهان بین ترین(!) و محکم ترین این چهار تن است (منظور شاه، علم، ابتهاج و کیانوری است) و کتاب او تصحیح اشتباهات خود، نوعی طلب مغفرت و نشانگر آگاهی اوست. او که در زمانی منفورترین عضو جناح چپ ایران بود، با این کتاب در جایی می نشیند که دیگر هیچ عاملی، حتی مرگ، او را از آن جایگاه پایین نمی کشد و این جایگاهی است که به هیچ یک از رهبران جنبش چپ ایران تعارف نشد و اگر شد، آن ها مجال نیافتند یا نتوانستند در آن قرار گیرند ... » (مسعود بهنود، آدینه 81 – 80 ، صفحه 26)  

البته بر نویسنده این مطلب حرجی نیست. او هیچ کاره ای است که در سی سال اخیر، پیوسته دست در کاسه و نه در آتش مبارزات معاصر داشته است. «حرف» نویسی های ایشان را هم در این اواخر، خیلی جدی نگیرید، همان حکایت نخود و آش، نمد و کلاه و تغار و کاسه لیس است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه - سرنوشت یک شاگرد اول، چاپ مقاله جوابیه نورالدین کیانوری


بخش اول: دروغگوی خبیث تمام عیار و قهار


بخش دوم: دروغنامه خاطرات مزدوری نورالدین کیانوری


بخش سوم: کودتای 28 مرداد و حزب توده در خاطرات


بخش چهارم: حزب توده، شعبه ای از ساواک شاه – عباس علی شهریاری


بخش پنجم: جابجایی کیانوری و عباس علی شهریاری


بخش ششم: کیانوری پس از پلنوم چهاردهم


بخش هفتم: هوشنگ تیزابی،به سوی حزب و نوید و رحمان هاتفی


بخش هشتم: رحمان هاتفی و خیانت به هوشنگ تیزابی


بخش نهم: نقشه ترور شاه توسط آقای ناصر پورپیرار


بخش دهم: کودتای کیانوری در درون حزب

 

 

 

 

 

ورود به مقاله اولترا امپریالیسم

 

 

  

وبلاگ شخصی نویسنده : آقای ناصر پورپیرار 

 

دیگر مقالات منتشر شده از همین نویسنده  

  

  گروه اینترنتی ناریا برای عضویت و یا دانلود این مقاله یا دیگر مقالات با فرمت PDF و نیز دانلود سایر فایلها و فیلم های مستند